LRKs historik

Sammanfattning

2023

2022 Nya utmaningar 

Under detta år börjar det ekonomiska läget i världen svaja vilket påverkar klubben med ökade el-, foder-, strökostnader samt ökade avgifter för gödselhantering. Vi genomför en rad olika åtgärder för att spara el och hitta nya mer kostnadseffektiva lösningar för hela verksamheten samt söker och får ekonomiskt stöd. Vi byter ut lampor i ridhusen till LED armaturer. I början av året förnyar vi underlagen i ridhusen. Vi byter även ut vårt WiFi. Tävlingarna är i gång men det är något färre starter än vi är vana vid. Vi inviger vårt fina unghäststall i september och köper även in unghästar som sakta skall skola in i verksamheten. Tävlingskommitén för storhäst föryngras med nya krafter och nya ideer kommer testas framöver. Vi blir åter igen godkända som en av tre kvalitetsmärkta ridskolor i Västra Götaland - det är vi stolta över! 

2021 Även detta år påverkar Covid-19/Corona verksamheten med inställda tävlingar under våren. Kompensation söks och beviljas från Riksidrottsförbundet, Sparbanksstiftelsen och kommunen. Vi säljer handsprit som vi fått för en kostnad av transport från Stockholm - ett mycket välkommet tillskott till kassan. Under året har betongstallet i stort sett färdigställts till ett "Unghäststall" med 4 st boxar och syfte att klubben skall säkra återväxten av hästmaterial bättre i framtiden. Anläggningen är nu 10 år och underhållsarbete krävs kontinuerligt. Nytt larm insalleras. En jubileumsfest "anläggninge 10 år" hålls i nov med god uppslutning. Tävlingsbommar köps in och träningsbommar fräschas upp.Ljudansläggningen byts ut och ses över.

2020 Restruktioner pga Covid-19/Corona gör att tävlingar ställs in under året men vi kan även genomföra några. Riksidrottsförbundet godkänner kompensationserstättning som klubben söker. Reniveringen av unghäststallet stannar av i avvaktan på finansiering/läget i stort. Vi säljer även detta är platspåsar som inbringar dryga 50.000:- till klubben. Ny LED belysning i ponnystallet insalleras. Vi inför även ett nytt system gällande ridskoleverksamheten via Hippocrates Academy (ekonomi, elevadministration etc). Elitallsvenskan pausas och en tävling genomförs på hemmaplan, klubben är kvar i Elit även till 2021. Ridvägens sista del färdigställs utmned Ekestubbevägen. Kommunen inför nytt system för föreningsbidrag vilket påverkar klubben med något mindre anslag.

2019 Ny LED belysning i hela stora ridhuset monterat och klart till nationella tävlingarna i oktober. Vatten till ponnyhagarna har dragits fram.Beslut fattat att renovera ett av betongstallen till ett sk. "Unghäststall", ber'äknas klart våren 2020. Beslut att införa nytt administrativt system som beräknas tagas i bruk fr o m januari 2020. Div 1 laget vinner finalen och kvalar till Elitallsvenskan 2020. Juniortoppen arrangeras för 13:e terminen i sträck ht 19. Belysning till uteridbanan färdigställs. Halv avgift för hemmaekipage införs på lokal, regional och nationella tävlingar och betalas ut efter genomförd ideell uppgift är genomförd.

2018 Inköp av nya hinderstöd. Ny ridväg utmed Ekestubbevägen etapp 1 är klar, tioårs avtal är tecknat med kommunen (tom 2026). Nytt WiFi indraget i anläggningen med hög kapacitet och fritt att använda för alla som behöver, tävlande och medlemmar - ett riktigt lyft! LINK arkitektur har ritat om vår anläggningskarta. Extremt torr sommar vilket innebar att foderpriserna skjuter i höjden, ekonomisk hjälp fås från Lidköpings kommun och Sparbanken Lidköping med 100.000:- från vardera. Clinic med Pether Markne genomförs i november.

2017 Ny uteridbana byggs under hösten med Ebb & Flodkonstruktion och invigs och tas i bruk under oktober, invigs den 2 nov. Underhållsarbete med nytt underlag i båda ridhusen. Ytterligare nya tävlingshinder (Nordic Warbirds, Kvänums energi samt uppfräschat KSAB hinder).

2016 Nya hinder (Sparbanken, MIO, Ungdomssektionen, Destination Läckö Kinnekulle), Först ut i Västra Götaland med att bli kvalitetsmärkt ridskola! Påfyllnad av underlag i början av året. Köpte in en häst med smitta (kvarka) där tre hästar fick isoleras under 10 veckor (oktober - dec).

2015 Ny belysning med LED lampor i Lilla ridhuset och förstärkning av belysning i stora ridhuset. Ny hemsida. Ponnymeeting i samarbete med Destination Läckö Kinnekulle. Vi klär lilla ridhusets väggar med vit plåt.

2014 Ny transport köps. Ny mindre smidig traktor investeras. November firade klubben 60 år på "Fajansen" Rörstrand med över 100 festglada medlemmar! 728 medlemmar.

2013 Nytt kök installeras i Cafét. Asfaltering runt ridhuset. Div 1 laget kvalar in till Elit och får folkets pris "Årets Idrottsprestation" framröstat i NLT på "Galan" i Arenana. JuniorToppen startar på höstterminen.

2012 Facebook sida startad. Kollektion av klubbkläder framtagna. Nystart för ponnytävlingar.

2011 Nya anläggningen börjar byggas i mars och invigs den 12 november och det mesta är helt klart!

2009-2011 Nya hagar mellan utebanorna och ridhusen med permanenta eluttag för lastbilar.

2008 Ny sarg i Lilla Ridhuset. Staket runt utebanan.

2007 Ny sarg i Stora Ridhuset.

2004 På sensommaren påbörjades bygget av 96 permanenta gästboxar vid uteridbanan. Stod klara att tagas i bruk vid den årliga nationella hopptävlingen i oktober. I november firade klubben 50-årsjubileum på Näcken vid Framnäs.

1998 LRK fick som första ridskola i Sverige ta emot de högsta kvalitets utmärkelserna avseende kvalitén på anläggning, hästhållning samt kompetens på instruktörerna.

1996 Isolering av gamla ridhuset samt upprustning av domartorn ute och inne.

1988 Togs nya stallet i bruk.

1987 Klubben påbörjade bygget av sitt andra ridhus.

1979 Utbyggnad av stall, personal och klubblokaler. LRK köpte in sina första ponnyer

1974 Nuvarande ridbanan stod färdig.

1973 Handikappridning startades av Håkan Berg.

1970 Flyttade klubben in i nuvarande ridhuset. Medlemsantal: 286.

1956 Klubbens första ryttarfest på Lidköpings Stadts hotell. Medlemsantalet var nu 100.Första ungdomsrådet bildades.

1955 Anslöts Lrk till ridfrämjandet. Första hopptävlingen ägde rum i juni i Villa giacomina parken. Tävlingen samlade 11 starter. I september började ridskoleverksamheten med 4 ackordshästar från k3-Enock, Kanter, Olrog och Orfeus.

1954 Lidköpings ridklubb bildades. Hade från starten 30 medlemmar. Styrelsen bestod av Nils Nordin, Holger Johansson, Birgit Kjellin, Åke Rydqvist, Knut Svahnqvist och Nils Danielsson. Man höll till i ett stall med loge på dåvarande Lidaberg (numera Lidåkers villaområde).

******************************************************************

2021

Division 1 laget i hopning blir två i finalen på Grevagården - Matilda Löfberg, Maja Bergstrand, Alma Bolander & Felicia Helgesson red denna omgång.

2016

Ridskolan (ordförande Anna Bolander och ridskolechef Susanne Broberg) tar emot kvalitetsmärket av Ridsportförbundets Lena Tillgren som första ridskola i Västra Götaland tisdag den 6 september.

  

2015 

Ny belysning med LED lampor i Lilla ridhuset och förstärkning i stora ridhuset. Vi ("Seniortoppen" utför arbetet) klär väggarna i lilla ridhuset med vit plåt.

Ponnymeeting arrangeras 1-3 maj(tredagars) i samarbete med Destination Läckö Kinnekulle - ett gott samarbete för framtiden har startat.

Tre nya ungdomsledare har gått utbildning och klarat provet.

 

2014 

Ny transport köps för pengar som alla medlemmar har hjälpts åt med att samla in under något års tid.

Ny mindre smidig traktor investeras.

På årsmötet i mars överräcks diplom för långt och förtjänstfullt arbete för klubben till våra två nya hedersmedlemmar Christer Kling och Ann-Marie Nehmet.

November firade klubben 60 år på "Fajansen" Rörstrand med över 100 festglada medlemmar! För de yngre läggs extraresurser på Lussejippot detta jubileumsår med fina uppvisningar.

 

2013 

Div 1 laget kvalar in till Elit och får folkets pris "Årets Idrottsprestation" framröstat i NLT på "Galan" i Arenana - en härlig prestation!

JuniortoppenToppen startar på höstterminen. Tack vare denna ungdomssatsning där vi sökt pengar från SISU och Riksidrottsförbundet har vi möjlighet att ordna clinics och fysträning för alla medlemmar och ta hit gästtränare så som Lotta Björe.

12-12-10
Snart dags att summera 2012, ett år där vi verkligen testat vår anläggning och finslipat på detaljer. Vi kan konstatera att det allra mesta fungerar alldeles utmärkt och vi har endast några få uppgifter kvar att lösa inom ramen för våra bidragspengar – anpassningar i caféköket (direkt efter jul) och asfalteringen utmed stora ridhuset (så fort det går i vår).

Vi har haft ett fantastiskt tävlingsår med många lyckade tävlingar. Både i dressyr och hopptävlingar på hästsidan har vi gjort förbättringar och haft riktigt många starter, vilket är gott för vår ekonomi. För första gången på många år arrangerade vi även en ponnyhopptävling den 2 dec under hårda förhållanden (nysnö på 60 cm och 20 grader kallt) men alla deltagarna var nöjda och imponerade vilket bådar gott inför de tre inplanerade ponnyhopptävlingarna 2013.Det har hänt en hel del när det gäller våra kära hästar och ponnyer. Vi har välkomnat storhästarna Tyra, Kazmir, Wise Guy, Benedictus, Colorado J & Killenmore Cowboy samt D-ponnyn Cherry. Lämnat oss har tyvärr Ronaldo (såld), Szaman på ponnysidan och Vedette, Strüppi, Rocky & Otello på hästsidan.
 
Projekt ”ny transport” pågår där vi samlar in pengar på olika sätt öronmärkta till att köpa en nyare transport – på transportbarrometern på hemsidan kan du följa vad som händer. Vi behöver fler bra initiativ för att nå vårt mål!
Vi har sökt bidrag för att kunna köpa sadlar och fått från Viktoriafonen 23.000:- och John Hedins stiftelse 25.000:-, inte så illa!

Vi har nu några tuffa år framför oss med räntekostander och amorteringar som gör att vi måste kämpa lite extra tillsammans. Vår vision är att kunna hålla medlemsavgifter och ridskoleavgifter på en acceptabel nivå och undvika allt för stora höjningar. Vi har ökat i antal medlemmar vilket är mycket glädjande!

Styrelsen vill härmed tacka er alla som ställt upp för klubben på många olika sätt, vi är ett härligt gäng och alla behövs för att vi som ideell förening skall överleva. Vi ser fram emot 2013 tillsammans med alla våra 704 medlemmar!

12-06-05
Under sommaren/hösten 2012 kommer de sista åtgärderna genomföras som vi fått öronmärkta pengar från Allmänna arvsfonden till. I detta ligger en översyn och förbättring av caféköket. Vi kommer starta v.32 med att installera en säker och handikappanpassad port i lilla ridhuset, som då åter får en längd som tar hänsyn till påstigningsrampen och lastningszonen i ridhusets del mot stallarna. När den förbättringsåtgärden är klar kommer vi asfaltera runt hela anläggningen för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade.

Förbättringsarbeten och underhåll är ständigt nödvändiga och en del som vi jobbar aktivt med för att bibehålla anläggningens fräschhet. Hagarna är nu helt klara och vi kan konstatera att vi har 6 stora fina hagar där våra hästar har gott om utrymme att gå i alla sina gångarter flera gånger per dag.

Under våren har rutiner börjat sätta sig för personalen efter ett intensivt byggår där fokus nu allt mer läggs på att blicka framåt och planerar för ht12/vt13 med läger, varierade och utvecklande lektioner och aktiviteter för alla medlemmar. Klubben har skaffat en kortläsare, vilket innebär att det går utmärkt att göra betalningar av ridlektioner, ridhuskort, klädköp, startavgifter, caféköp m.m. Minsta transaktion är 100:-.

Klädförsäljningen är avslutad för denna omgång där 55 medlemmar gjort beställningar av snygga LRK profilkläder. Ny möjlighet till betällning planeras till första veckan i september (v.36). Glöm inte att det går utmärkt att köpa sig en kopp kaffe eller choklad i vår automat i klubbrummet - den behöver nyttjas bättre.


11-12-15
Vi kan nu konstatera att vår nya fina anläggning är invigd, den 12 november 2012 under festliga och roliga förhållanden. Det var riktigt många som kom för att dela denna högtidsdag med oss vilket är helt underbart. Stort tack till alla som hjälpte till denna dag och som kom för att dela vår glädje!
Vi håller fortfarande på att justerar och finslipar vilket kommer fortgå ett tag. Pengarna vi sökt och fått från Allmänna Arvsfonden som är ”öronmärkta” är inte helt intecknade utan det arbetet kommer ta fart under våren igen, så som asfaltering runt vår anläggning. Verksamheten flyter på och vi ser framåt med tillförsikt, vi har i stort sett gått i hamn med ett helt fantastiskt projekt som vi tillsammans nu skall vårda så att det står sig länge i framtiden. Med önskan till er alla om en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!


INVIGNING 12 NOV 2011

Nu är vår fina anläggning invigd!
Stort tack till alla ni som kom och delade denna dag med oss, till alla ni som medverkade och till alla ni som hjälpte till! Ni gjorde vår invigning till en oförglömlig dag! Tack för alla fina blommor och gåvor vi fått, nu skall vi tillsammans se till att vårda vår anläggning så att den håller sig länge, länge.

P.s. Vi åt tillsammans 41 fantastiskt fina och stora tårtor - mums vad de var goda! D.s.


 

11-10-23
Städdag ute, söndagen den 23 oktober11-10-16
Första tävlingen i det nya ridhuset, klubbdressyr 16 oktober 2011Skyltarna börjar komma på plats och barackerna försvinner.


11-10-04
Vi har fått besked på den ansökan som klubben gjorde under försommaren till Allmänna Arvsfonden. Ansökan var på totalt 4,3 miljoner kronor för kompletterande handikappanpassning med bl a handikappläktare och asfaltering runt hela anläggningen. Hela beloppet beviljades.
Styrelsen har beslutat att göra del av detta projekt och börjar med att handikappanpassa läktaren och cafeterian redan under hösten 2011

.

Framsidan tar form för var dag. Nu arbetas det för full med att få iordning underlagen i ridhusen.

 

Ponnystallet håller på att ta form och beräknas klart v.41 för inflyttning av våra 15 ponnyer


 

11-08-26
Hagarna börjar bli klara, staketen har kommit på plats. De nya hagarna binder ihop området mellan stallarna och uteridbanan så att det blir en snygg helhet.

 

Fasaden på ponnystallet är utbytt och fönstren i cafét är sänkta så att man ser ut på gårdsplanen. Väggarna på stora ridhuset är så gott som på plats. I måndags den 22/8 tog styrelsen beslut om att byta underlagen i båda ridhusen till ett ljust sand/tyg underlag. Underlaget beräknas vara klart till i slutet av september.Det blir otroligt fint inne i nya stallet, högt i tak vilket gör det ljust och luftigt, gummigolv som gör det  tyst och säkert att gå på för både människor och hästar, spolspiltan med gummiplattor för minskad halkrisk och alla boxar är byggda i ett plastmaterial som är hållbart och slitstarkt.11-08-11
Arbetet flyter på enligt planerna på ett fantastiskt sätt och nu är byggarbetet igång för fullt igen efter viss sommarledighet. Det nya förlängda ridhuset håller på att ta form, arbetet har varit igång hela sommaren. De nya ponnyhagarna är nu förberedda för nya staket som är på gång i veckan som kommer. Högt i tak i nya stallet, boxarna håller på att monteras. -11-06-18
Då var vi igång med rivningen av stora ridhuset på allvar. Byggarbetet kommer hålla på hela sommaren och hästarna kommer tillbaka den 28 augusti, då båda stallen är klara. Ridskolan startar igen vecka 36.

11-06-09
Torsdagen den 9 juni var det dax för invigning av etapp II på LRK. Med hjälp av Sparbanksstiftelsens utökade bidrag (totalt 4 miljoner) går vi nu igång med att bygga nytt förlängt och isolerat ridhus där standarden håller för även internationella tävlingar. Erling Håstrand, Lars Bring, Stig Dahllöf från Sparbanksstiftelsen var på plats tillsammans med Kjell Hedvall, Bertil Jonsson och Johan Skoglund från kommunen samt representanter från Backgårdens bygg, Mic Möller och Stefan Johansson. Anna Bolander och Susanne Broberg gav en summering av läget  innan invigningsceremonin. Därefter gick alla en rundvandring i de nya stallarna.
 
Den 12 juni flyttar alla hästarna ut till sina sommarvärdar och under v 25 börjar arbetet med att sätta upp staketen runt de nya hagarna.

11-05-16
Nu växer allt fram i rasande fart! I vecka 20 kommer taket på plats på det nya stallet. I vecka 23 börjar arbetet med det stora ridhuset. Vi har även fattat beslut om att byta ut taket på det lilla ridhuset då det nu visade sig för dåligt och en säkerhetsrisk.


11-04-28
Här kommer en bild på de första väggarna av vårt nya stall, nu kommer det gå undan…
Nu är det ridning ute som gäller! Hoppgruppen uppställda utanför utestallarna.


11-04-19
Vi har nu handlat upp entreprenaden av Backgården Bygg för ombyggnation av ridhuset. De kommer få tillgång till ridhuset från den 5 juni, då de startar med att riva. Ridskoleverksamheten kommer den veckan som är kvar fram till en 12 juni att få klara sig med lilla ridhuset. Vi kommer vara ute på våra uteridbanor och göra uteritter den veckan, vi hoppas och tror alla har full förståelse för nödvändigheten av detta då vi räknar med att ridhuset är klart innan det blir allt för mycket höst. Vi har ju något fantastiskt att se fram emot!

11-03-21
Nu är stallet och ridhuset separarerat och snart är hela gamla stallet ett minne blott, som ger plats för vårt nya stall.


2011-03-10
Äntligen efter lång väntan kunde Backgårdens Bygg äntligen börja rivningen av stall och klubbhus idag torsdag den 10 mars 2011

.

 


2011-03-02
Onsdagen den 23/2 flyttades ponnyerna ut till tävlingsstallarna, lite kallt fortfarande och lite längre tid tar allt - men det går bra. Ridskole- och tävlingsverksamheten fortsätter under våren som vanligt, förutom att den kortas med en vecka då vi planerar att komma igång med ridhusbygget.

Den 2 mars togs officiellt det första spadtaget med många hedrande gäster och många representanter från media och press. Kjell Hedvall red fram på Houdini och Bertil Jonsson var med - båda representerade de Lidköpings kommuns politik och de som sett till att vårt projekt blivit möjligt. Erling Håstrand från Sparbanken i Lidköping samt Lars Bring och Stig Dallöf kom från Sparbanksstiftelsen. Av stiftelsen fick vi ett mycket generöst bidrag till bygget i form av handikappanpassningsbidrag på hela 2 miljoner kronor!

Vi kommer dock fortsätta arbetet med att hitta medfinansiärer för att kunna förlänga och isolera ridhuset, då vi också måste flytta bäcken, vilket inte är helt klart ännu. Det saknas fortfarande medel för att kunna göra allt vi önskar.

Vi är tacksamma för alla bidrag som kommer in och uppmanar nu både företag och privatpersoner att vara med som sponsorer - som företag kan man få en box uppkallad efter företaget - små som stora bidrag är välkomna!

Förhoppningen är att vi är igång igen i ett nytt toppenfint ridhus och ett förlängt isolerat ridhus till början av september!

Förhoppningen är att vi är igång igen i ett nytt toppenfint ridhus och ett förlängt isolerat ridhus till början av september!


Projektgruppen: Anna Bolander, Susanne Broberg,
Birgitta Ekmark, Christer Kling och Ulf Christensson

 

2004 På sensommaren påbörjades bygget av 96 permanenta gästboxar vid uteridbanan. Stod klara att tagas i bruk vid den årliga nationella hopptävlingen i oktober.

 

 

1956 Klubbens första ryttarfest på Lidköpings Stadts hotell. Medlemsantalet var nu 100.Första ungdomsrådet bildades.
Håkan Berg på hopptävling (hästen okänd).

Styrelsen ställde mangrant upp som instruktörer. Sedermera anlitades fanjunkare Erik Åkvist från Skövde, som i flera år äntrade sin motorcykel och tog sig över Billingen till Lidköping för att hålla lektion.

Förste stallskötare Åke Rydqvist.

 

1955 Anslöts Lrk till ridfrämjandet. Första hopptävlingen ägde rum i juni i Villa giacomina parken. Tävlingen samlade 11 starter. I september började ridskoleverksamheten med 4 ackordshästar från k3-Enock, Kanter, Olrog och Orfeus.T.v. Lidabergs stall. Bilden t.h. Olle Kristoffersson omgiven av några av LRKs första ridskoleelever.

 

1954 Lidköpings ridklubb bildades. Hade från starten 30 medlemmar. Styrelsen bestod av Nils Nordin, Holger Johansson, Birgit Kjellin, Åke Rydqvist, Knut Svahnqvist och Nils Danielsson. Man höll till i ett stall med loge på dåvarande Lidaberg (numera Lidåkers villaområde).

 

 

 

RIDSKOLAN

Vill du börja rida!

2024-05-21

Nybörjare startar när vi får ihop full grupp/10 elever.
Har du ridvana ponny/häst finns större chans att börja omgående!
Vid intresse mejla admin@lrk.se, ange även då ditt telefonnummer.

Ridavgift

2024-01-10

Ridschema m.m våren 2024

2024-01-05

Medlemsavgift 2024

2023-12-08

Nyhetsarkivet

TÄVLING

Klubbtävlingar våren 2024

2024-05-08

Terminsplanering våren 2024

2024-01-02

Tävlingsarkivet

INFO FRÅN DISTRIKTET

KALENDER

<<maj>>
måntisonstorfrelörsön
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789